Terms of Use

1. Administratorem serwisu jest firma Monika Czarnecka, z siedzibą w Rączna 579, 32-060 Liszki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 945-182-51-67.

2. Administrator serwisu świadczy usługi na rzecz użytkowników polegające na udostępnianiu zasobów zgromadzonych w ramach aplikacji internetowej "Zaprojektuj-Ogrod.pl".

3. Aplikacja Internetowa "Zaprojektuj-Ogrod.pl" może być wykorzystywana do celów prywatnych jak również komercyjnych. Opłaty za korzystanie z serwisu znajdują się w Cenniku.

4. Każdy użytkownik (autor) zamieszczający dostępny publicznie projekt ogrodu w aplikacji "Zaprojektuj-Ogrod.pl" udziela licencji innym użytkownikom aplikacji na wykorzystanie części lub całości projektu, we własnych projektach tworzonych w ramach aplikacji "Zaprojektuj-Ogrod.pl". Wykorzystanie części lub całości projektu poza aplikacją "Zaprojektuj-Ogrod.pl" wymaga zgody autora projektu.

5. Zabronione jest:

a. umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem (np. wzywających do nienawiści rasowej) jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe,

b. umieszczanie przez użytkowników w serwisie materiałów naruszających prawem chronione dobra osób trzecich w szczególności naruszających czyjekolwiek prawa autorskie.

c. wykorzystywanie przez użytkowników serwisu w celach komercyjnych lub promocyjnych w szczególności do wykorzystywania systemu do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z regulaminem a w przypadku nagminnego łamania regulaminu - do zablokowania konta użytkownika.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody powstałe w wyniku używania bądź nieużywania aplikacji internetowej "Zaprojektuj-Ogrod.pl"

b. treści publikowane przez użytkowników

c. błędy i przerwy w działaniu serwisu, w tym błędy mogące doprowadzić do utraty danych

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie Zaprojektuj-Ogrod.pl